Anasayfa
Hesabım
Kategoriler
0
Sepet
İletişim
El Emeği Kazaziye Ürünler...
ARA
0
0
Üyelik Sözleşmesi
1. Taraflar
a) İşbu Karadeniz Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti. Sözleşmesi ( Sözleşme ) karadenizkuyumculuk.com.tr    internet sitesinin sahibi, 100.yıl Mahallesi Barbaros Cad 119/B BAĞCILAR / İSTANBUL adresinde mukim Karadeniz Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti.    (Bundan böyle karadenizkuyumculuk.com.tr  olarak anılacaktır) ile www.karadenizkuyumculuk.com.tr    internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ÜYE arasında    Üyelik Formunu onayladığı tarihinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme nin konusu karadenizkuyumculuk.com.tr nin sahip olduğu internet sitesi www. karadenizkuyumculuk.com.tr den ÜYE nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ÜYE www. karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.
3.2. ÜYE, www.karadenizkuyumculuk.com.tr  internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.3. ÜYE, www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
3.4. www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesinde ÜYE ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Karadeniz Kuyumculuk’la hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. www.karadenizkuyumculuk.com.tr nin,  ÜYE nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.5. ÜYE, www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve www.karadenizkuyumculuk.com.tr nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.6. ÜYE nin www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE ye aittir.
3.7. www.karadenizkuyumculuk.com.tr, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Karadeniz Kuyumculuk’tan dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE ye aittir.
3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve www.karadenizkuyumculuk.com.tr yi bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.10. www.karadenizkuyumculuk.com.tr nin her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE nin ÜYE liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
3.11. www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Karadeniz Kuyumculuk’un mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından www.karadenizkuyumculuk.com.tr nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.
3.12. Karadeniz Kuyumculuk tarafından www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13. www.karadenizkuyumculuk.com.tr kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda ÜYE lerin önceden rızasını almak kaydıyla bu ÜYE lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Karadeniz Kuyumculuk, ÜYEnin www.karadenizkuyumculuk.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Karadeniz Kuyumculuk ve www.karadenizkuyumculuk.com.tr  markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, www.karadenizkuyumculuk.com.tr ye ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Karadeniz Kuyumculuk tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Karadeniz Kuyumculuk tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Karadeniz Kuyumculuk’u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.karadenizkuyumculuk.com.tr nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.15. Karadeniz Kuyumculuk, ÜYE nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, ve (b) ÜYE nın rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.
3.16. www.karadenizkuyumculuk.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE www.karadenizkuyumculuk.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.17. www.karadenizkuyumculuk.com.tr, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.
3.18. www.karadenizkuyumculuk.com.tr, işbu Sözleşme nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.
3.19. www.karadenizkuyumculuk.com.tr, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Partiavm Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi
  Taraflardan her biri işbu Sözleşme yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya www.karadenizkuyumculuk.com.tr tarafından ÜYEliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.karadenizkuyumculuk.com.tr ÜYEnin    üyelik sözleşmesi nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYEnin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
ÜYE nın ÜYE lik kaydı ÜYE nin işbu Sözleşme de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE nin onay butonuna basarak ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Anneler Günü için az zaman kaldı. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte Anneler Günü önem kazanıyor. Annelerimizin değerini bir kez daha anlaşıldığı bu özel günde anneler için en güzel hediyeler seçiliyor. İşte 2022 Anneler Günü tarihi ve uygun bütçeli Anneler Günü hediyesi için en güzel seçenekler. Anneler Günü uygun fiyatlar

Anneler günü, anneleri onurlandıran ve sevindiren özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Binbir zorluk ve mücadele ile geçen dokuz ayın ardından yeni anneler için en özel günlerden birisi de ilk Anneler Günü olmuştur. Yeni anneler için hediye almak ve onları mutlu etmek istiyorsanız sizler için önerdiğimiz hediyelere kazzaze.com dan bakabilirsiniz; Bu günde anneler çeşitli güzel hediyeler alır. Anneler gününü farklı ülkelerde insanlar yılın farklı günlerinde kutlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABDde Anna Jarvisin kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü için Hediye Fikirleri Nelerdir?

●      Anneniz eğer takı kullanmayı seviyorsa onun için çok sevdiği takılarını saklayabileceği bir kutu veya takılık hediye edebilirsiniz.
●      Annenizin evinde keyifle Türk kahvesi içmesi için ona özel güzel bir fincan seti ve kahve makinesi alabilir ve ilk kahveyi onun için siz yapabilirsiniz.
●      Anneniz dekoratif eşyalardan hoşlanıyor olabilir; bu durumda onlarca farklı seçenek arasından annenizin zevkine uygun bir dekoratif objeyi Anneler Günü hediyesi olarak tercih edebilirsiniz.
●      Annenizin uzun zamandır yenilemek istediği bir eşya varsa ya da örneğin, yepyeni bir yemek takımına ihtiyaç duyuyorsa Anneler Günü, bu hediyeyi vermek için ideal gün oluyor. Kim ne derse desin, anneler mutfak gereçlerine ve sofra ürünlerine bayılıyor.
●      Anneniz mutfakta vakit geçirmeyi seven biriyse birçok mutfak eşyası size bu konuda fikir verebilir. Rengarenk mutfak eşyaları, yemek yapmayı zevk haline getiren birçok donanım, elektrikli mutfak eşyaları uygun seçenekler arasında yer alır. Konuklarını ağırlarken, yemek masasını süsleyecek runner, amerikan servis, ay saatleri için şık çay setleri, sunum tabakları ve birçok eşya size bu konuda fikir verebilir.
●      Sanattan hoşlanan anneler için, hem onun zevkine uygun hem de evin dekorasyonuna katkıda bulanabilecek tablolar, dekoratif duvar eşyaları harika bir hediye olacaktır.
●      Çalışan anneler için ofiste kullanılabilen ve sizleri hatırlatan ona özel kırtasiye ve ofis ürünleri, şık bir hediye olarak değerlendirilebilir. Buna ilave olarak şık bir bilgisayar çantası veya evrak çantası yine aynı konumda değerlendirilebilecek hediyelerdendir.
●      Eğer anneniz televizyon keyfi yapmaya bayılıyorsa ona sabahlık, tek kişilik battaniye modeli ve terlikten oluşan bir set hazırlayabilirsiniz. Evde vakit geçirmeyi seven ve evde de şıklığından vazgeçmeyen anneler için, şık ve kullanışlı pijama takımlarını ya da sabahlıkları tercih edebilirsiniz.


Anneler Günü Hediye Fiyatları


Anneler Günü için çok geniş fiyat aralıklarında, çok çeşitli hediyeler bulabilirsiniz. Kazzaze.comsize uygun bütçe dostu hediyeleri sunar. Bu yüzden bütçeniz kısıtlı da olsa geniş de olsa, kendinizi standart bir hediye ile sınırlamak zorunda değilsiniz. Yapılan Anneler Günü kampanyaları sayesinde aklınızdaki özel hediyeyi çok uygun fiyatlara satın alma fırsatını yakalayabilirsiniz. Siz de kazzaze.com da Anneler Günü kampanyalarını takip ederek annenizi, dünyanın en mutlu annesi yapacak o özel hediyeyi geniş ürün seçeneği arasından kolayca bulabilir ve indirimli fiyatlarlayararlanabilirsiniz. Annelerin en çok sevdiği markalardan bir tanesi olan kazzaze.com gümüş ürünlerde, Anneler Günü nde de anneleri mutlu edecek gümüş ürün seçeneklerini online alışverişte beğeninize sunuyoruz. Dilerseniz kazzaze.com da gerçekleşen Anneler Günü kampanyaları sırasında anneniz için hediye aldıktan sonra, kendi ihtiyaçlarınıza uygun ürünlere de göz atabilir ve o ürünleri de oldukça avantajlı fiyatlara satın alabilirsiniz. Böylece Anneler Günü coşkusunun hem annenizi hem de sizi beraber mutlu etmesini sağlayabilirsiniz.


Kazaziye gümüş ürünlerimiz, tamamen el emeği sonucu ortaya çıkmaktadır ve tamamı gerçek sanat eserleridir.  Kazaziye ürünlerimizin yapımında 1000  ayar gümüş teller kullanılmaktadır.  Gümüş tellerin burulmasıyla ortaya çıkan ürünlerde tamamen geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Sitemizden satın alabileceğiniz en popüler kazaziye  ürünler arasında gümüş bileklik, gümüş yüzük,  gümüş kolye sayılabilir. Kazaziye tekniği kullanılarak örülen ürünlerimizi  ücretsiz kargo imkanı ve iade garantisi ile birlikte, bulabileceğiniz en uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.  Hem kadınlara hem erkeklere yönelik kazaziye ürünleri sizlere sunmaktayız. Kazaziye gümüş tespih ve kazaziye gümüş tespih püskülü modelleri erkekler arasında popülerken. Kadınlar kazaziye gümüş kolye, kazaziye gümüş küpe gibi ürünleri tercih etmektedir.  Bunların yanında kazaziye gümüş takı setler de online olarak sipariş edilebilir. 
kazzaze.com
Üçüncü Metal ve Tasarım Tic. Ltd. Şti. Markasıdır

Kazzaze Gümüş Takı ve Aksesuar
Tüm hakları Üçüncü Metal ve Tasarım'a aittir. Sitede yer alan görseller kazzaze.com'a aittir.
İzinsiz ticari amaçlı kullanımı ilgili yasalar ile korumaya alınmıştır ve kesinlikle yasaktır.
2020 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.